91-434-00-74

887-887-362

biuro@budowlany.online

91-434-00-74

biuro@budowlany.online

Odstąpienie od umowy

GWARANCJA

Produkty posiadają gwarancję producenta oraz dokumenty dopuszczające dany produkt do użytku( aprobaty, deklaracje itp.). Szczegółowe warunki realizacji gwarancji określone są przez producenta. Ponosi on odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeżeli dokument gwarancyjny dopuszcza taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji, bezpośrednio u producenta.

Jako sprzedawca odpowiadamy wobec Klienta, bedącego konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rekojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, a w szczególności w art.556 oraz 556 oraz 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo należy kierować na adres: [ADRES]

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku zawierania umowy na odległość konsumentowi przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez konieczności podawania przyczyny i bez dodatkowych kosztów ( z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, at.34 ust.2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta). Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Można to zrobić drogą elektroniczną na adres [ADRES] lub faksem na numer 91-434-00-74. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostepnego [tutaj].

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu.

 SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji  o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.   Zwrotu płatności dokonujemy przy użyciu takich samych płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie.

Prawo odstapienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.
  • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otworzone po dostarczeniu.
  • Umowy, których przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi.